КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ?

Абонаментно счетоводно обслужване

Динамиката на бизнеса изисква предлагането на пълно счетоводно обслужване на фирмата Ви и ние я предлагаме като се стремим към индивидуалният подход към всеки клиент.

ТРЗ и Личен състав

Всеки бизнес, малък или голям има персонал и независимо от броя му дейностите са много.
Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство.

Годишно счетоводно приключване

Услугата е предназначена за фирми, физически лица, земеделски производители и свободни професии които веднъж годишно се нуждаят от цялостна обработка на документите и включва:

Данъчни консултации

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на Вашия бизнес данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.

Регистрация и дерегистрация на фирми

Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност.

Административни услуги

В условия на непрекъснати промени в законовата уредба, счетоводна кантора Аксиом ЕООД цели да осигури спокойствието на своите клиенти и да снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди.