Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-3367-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места .

Бенефициент: „АКСИОМ “ ЕООД

Обща стойност: 4703.62 лв., от които 3 998.08 лв. европейско и 705.54 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.

Край: 01.05.2021 г.