Административни услуги

Административни услуги

В условия на непрекъснати промени в законовата уредба, счетоводна кантора Аксиом ЕООД цели да осигури спокойствието на своите клиенти и да снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди. Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.
Предлаганите от кантората административни услуги включват:

Посещаване офиса /кабинета, магазина или друго избрано от него място/ на клиента, за получаване и предаване на счетоводни документи и информация;

Получаване и предаване на счетоводни документи по електронна поща, което намалява транспортните разходи и спестява време за бизнеса;

Интернет банкиране;

Подаване на справки и документи към различни институции по елекртонен път или на място;

Издаване на актуални състояния;

Издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения;

Изготвяне на договори и други документи.