Телефон: +359 887 980 879 | E-mail: office@axiom-bg.com

Счетоводна кантора счетоводна кантора

ТРЗ и Личен състав

Всеки бизнес, малък или голям има персонал и независимо от броя му дейностите са много.
Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал. Това ще Ви позволи да се съсредоточите върху Вашия бизнес и изпълнение на стратегическите Ви цели. Това не само ще Ви улесни, но и ще Ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на Вашите служители.

Личен състав

Отдел "Личен състав" е отговорен за процесите, свързани с персонала - от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на Вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

 • участие и компетентна консултация при подбор на персонал и съдействие при освобождаването му;
 • изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
 • регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) - по електронен път;
 • изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
 • поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
 • изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
 • изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
 • изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и др.);
Труд и работна заплата

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Това включва:

 • обработка на променливата месечна ТРЗ информация - допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. - това става по утвърден присъствен график;
 • отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера - промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
 • организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.

След като се обработи входящата информация, Ние ще изготвим и подадам всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.


Ако Вие имате сключен договор за абонаментно обслужване, всички тези дейности, касаещи Личен състав и ТРЗ са включени в пакета услуги.

Go to top of page