Телефон: +359 887 980 879 | E-mail: office@axiom-bg.com

Счетоводна кантора счетоводна кантора

Административни услуги

В условия на непрекъснати промени в законовата уредба, счетоводна кантора Аксиом ЕООД цели да осигури спокойствието на своите клиенти и да снижи до минимум техните ангажименти, свързани с административните им нужди. Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.
Предлаганите от кантората административни услуги включват:

  • Посещаване офиса /кабинета, магазина или друго избрано от него място/ на клиента, за получаване и предаване на счетоводни документи и информация;
  • Получаване и предаване на счетоводни документи по електронна поща, което намалява транспортните разходи и спестява време за бизнеса;
  • Интернет банкиране;
  • Подаване на справки и документи към различни институции по елекртонен път или на място;
  • Издаване на актуални състояния;
  • Издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения;
  • Изготвяне на договори и други документи.

Ако Вие имате сключен договор за абонаментно обслужване, всички тези дейности, касаещи Административни услуги са включени в пакета услуги.

Go to top of page